CELMA

[{"id":40,"name":"CEL 008 6,4x6,4x16","thickness":"-","width":"6,4","height":"16","length":"6,4","nr_cat":"1119 110 080 1119110080 1119-110-080","appliance":"PRCr10\/6IIB PRCr10\/6S PRCr10\/6ES DBSSg114 DBSSw114 PRDa120C PRCr10\/6AEO","price_hurt":"2.20","price":"7.29","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do urz\u0105dze\u0144 firmy CELMA<\/p>\r\n<p>PRCr 10\/6 IIB, PRCr 10\/6 S, PRCr 10\/6 ES, DBSSg 114, DBSSw 114, PRDa1 20C, PRCr 10\/6 AEO.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-008-6-4x6-4x16","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/85041612171199.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRCr10\/6IIB PRCr10\/6S PRCr10\/6ES DBSSg114 DBSSw114 PRDa120C PRCr10\/6AEO","description_seo":"PRCr10\/6IIB PRCr10\/6S PRCr10\/6ES DBSSg114 DBSSw114 PRDa120C PRCr10\/6AEO","published_at":"2021-02-01 10:19:59","created_at":"2019-10-02 12:13:10","updated_at":"2021-02-01 10:19:59","pivot":{"category_id":7,"product_id":40}},{"id":48,"name":"CEL 023 6,3x11x17","thickness":"25\/6","width":"6,3","height":"17","length":"11","nr_cat":"0647-111-56220 064711156220 0647 111 56220","appliance":"PRDa150DEO","price_hurt":"4.00","price":"15.42","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do mieszad\u0142a CELMA PRDa 150 DEO, jak r&oacute;wnie\u017c do wielu mieszade\u0142 i elektronarz\u0119dzi chi\u0144skich.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-023-6-3x11x17","approved":1,"quantity":1,"image":"\/images\/product\/69531570087413.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"0647-111-56220 064711156220 0647 111 56220 PRDa 150 DEO","description_seo":null,"published_at":"2022-07-04 15:30:37","created_at":"2019-10-03 05:23:20","updated_at":"2022-07-04 15:30:37","pivot":{"category_id":7,"product_id":48}},{"id":41,"name":"CEL 009 6,4x6,4x15,7","thickness":"15","width":"6,4","height":"15,7","length":"6,4","nr_cat":"1119 110 061 1119110061 1119-110-061","appliance":"PRMk2,5IIT PRCu10II PRCu10C PRAa25A PRAa40","price_hurt":"4.00","price":"7.29","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do urz\u0105dze\u0144 CELMA<\/p>\r\n<p>PRMk 2,5 II T, PRCu 10 II, PRCu 10C, PRAa 25A, PRAa 40,<\/p>\r\n<p><strong>kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-009","approved":1,"quantity":3,"image":"\/images\/product\/75331612171592.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRMk2,5IIT PRCu10II PRCu10C PRAa25A PRAa40","description_seo":"PRMk2,5IIT PRCu10II PRCu10C PRAa25A PRAa40","published_at":"2021-02-01 10:26:32","created_at":"2019-10-02 12:22:19","updated_at":"2021-02-01 10:26:32","pivot":{"category_id":7,"product_id":41}},{"id":42,"name":"CEL 010 6,4x6,4x20","thickness":"25","width":"6,4","height":"20","length":"6,4","nr_cat":"1119 110 042 1119110042 1119-110-042","appliance":"PRCz16\/10A PRCK13BEO PRDa120AEO","price_hurt":"4.00","price":"10.06","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do elektronarz\u0119dzi CELMA modele:<\/p>\r\n<p>PRCz 16\/10 A, PRCK 13 BEO, PRDa 120 AEO.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-010-6-4x6-4x20","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/81511612172197.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRCz16\/10A PRCK13BEO PRDa120AEO","description_seo":"PRCz16\/10A PRCK13BEO PRDa120AEO","published_at":"2021-02-01 10:36:37","created_at":"2019-10-02 12:28:49","updated_at":"2021-02-01 10:36:37","pivot":{"category_id":7,"product_id":42}},{"id":43,"name":"CEL 013 6,4x12,5x18,2","thickness":"25","width":"6,4","height":"18,2","length":"12,5","nr_cat":"1119 110 051 1119110051 1119-110-051","appliance":"PRWg35 PRWg40 PRAs175 PRDa160A PRWg1IIB PRWg2IIB PRWg2B PRWg2A","price_hurt":"3.50","price":"10.06","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do narz\u0119dzi CELMA<\/p>\r\n<p>PRWg 35, PRWg 40, PRAs 175, PRDav160A, PRWg 1 IIB, PRWg 2 IIB, PRWg 2B, PRWg 2A.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-013-6-4x12-5x18-2","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/27741612172562.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRWg 35, PRWg 40, PRAs 175, PRDav160A, PRWg 1 IIB, PRWg 2 IIB, PRWg 2B, PRWg 2A.","description_seo":"PRWg 35, PRWg 40, PRAs 175, PRDav160A, PRWg 1 IIB, PRWg 2 IIB, PRWg 2B, PRWg 2A.","published_at":"2021-02-01 10:42:42","created_at":"2019-10-02 13:04:19","updated_at":"2021-02-01 10:42:42","pivot":{"category_id":7,"product_id":43}},{"id":44,"name":"CEL 014A 6,3x16x21,5","thickness":"30","width":"6,3","height":"21,5","length":"16","nr_cat":"1119 110 059 1119110059 1119-110-059","appliance":"PRAs230 PRAs235 PRAs235A PRAs235AR PRAg180 PRAg180A PRAg180AR PRAg180CR PRAg231","price_hurt":"4.00","price":"10.06","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do narz\u0119dzi firmy CELMA:<\/p>\r\n<p>PRAs 230, PRAs 235, PRAs 235A, PRAs 235AR, PRAg 180, PRAg 180A, PRAg 180AR, PRAg 180CR, PRAg 231<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-014a-6-3x16x21-5","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/85671612172924.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRAs230 PRAs235 PRAs235A PRAs235AR PRAg 180 PRAg180A PRAg180AR PRAg180CR PRAg231","description_seo":"PRAs230 PRAs235 PRAs235A PRAs235AR PRAg 180 PRAg180A PRAg180AR PRAg180CR PRAg231","published_at":"2021-02-01 10:48:44","created_at":"2019-10-03 04:41:45","updated_at":"2021-02-01 10:48:44","pivot":{"category_id":7,"product_id":44}},{"id":45,"name":"CEL 015 6x9x17","thickness":"20\/6","width":"6","height":"17","length":"9","nr_cat":"1119 110 031 1119 110 081 1119110081 1119-110-081 1119110031","appliance":"PRCj10AEO PRCj10CEO PRCj10FEO PRCj10BEO PRCj10DEO PRCz13\/8CEO PRCz18\/8C","price_hurt":"4.00","price":"7.29","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe pasuj\u0105ce do nast\u0119puj\u0105cych modeli elektronarz\u0119dzi CELMA:<\/p>\r\n<p>PRCj 10 AEO, PRCj 10 CEO, PRCj 10 FEO, PRCj 10 BEO, PRCj 10 DEO, PRCz 13\/8 CEO, PRCz 18\/8 C.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-015-6x9x17","approved":1,"quantity":4,"image":"\/images\/product\/70871612173249.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRCj10AEO PRCj10CEO PRCj10FEO PRCj10BEO PRCj10DEO PRCz13\/8CEO PRCz18\/8C","description_seo":"PRCj10AEO PRCj10CEO PRCj10FEO PRCj10BEO PRCj10DEO PRCz13\/8CEO PRCz18\/8C","published_at":"2021-02-01 10:54:09","created_at":"2019-10-03 04:49:07","updated_at":"2021-02-01 10:54:09","pivot":{"category_id":7,"product_id":45}},{"id":46,"name":"CEL 016 6,3x16x21,5","thickness":"30","width":"6,3","height":"21,5","length":"16","nr_cat":"1119 110 069 1119110069 1119-110-069","appliance":"PRAw130A PRAw130CR PRAw130DE PRAw130FR","price_hurt":"4.00","price":"10.06","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do ELEKTRONARZ\u0118DZI firmy<\/p>\r\n<h2>CELMA<\/h2>\r\n<p>PRAw 130A, PRAw 130CR, PRAw 130 DE, PRAw 130 FR.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-016-6-3x16x21-5","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/18481612173831.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRAw130A PRAw130CR PRAw130DE PRAw130FR","description_seo":"PRAw130A PRAw130CR PRAw130DE PRAw130FR","published_at":"2021-02-01 11:03:51","created_at":"2019-10-03 05:05:39","updated_at":"2021-02-01 11:03:51","pivot":{"category_id":7,"product_id":46}},{"id":35,"name":"CEL 002 5x8x20","thickness":"25","width":"5","height":"20","length":"8","nr_cat":"1119 110 062 1119110062 1-119-110-062","appliance":"PRCb10","price_hurt":"4.00","price":"14.61","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do wiertarki<\/p>\r\n<h2>CELMA<\/h2>\r\n<p>PRCb10<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-002","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/71121612169145.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"Szczotki w\u0119glowe do wiertarki CELMA PRCb10","description_seo":"Szczotki w\u0119glowe do wiertarki CELMA PRCb10","published_at":"2021-02-01 09:45:45","created_at":"2019-10-02 09:35:08","updated_at":"2021-02-01 09:45:45","pivot":{"category_id":7,"product_id":35}},{"id":36,"name":"CEL 003 5,4x8,5x14","thickness":"20","width":"5,4","height":"14","length":"8,5","nr_cat":"1119 110 030 1119110030 1119-110-030 0642 621 377 0642-621-377 0642621377","appliance":"PRAa40C HSW125 HSW125E HSW126E PRCm13AEO PRCm13BEO PRAs125ES PRCm13B PRCu10C","price_hurt":"4.00","price":"14.61","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe CELMA do nast\u0119puj\u0105cych modeli:<\/p>\r\n<p>PRAa40C, HSW 125, HSW 125E, HSW 126E, PRCm13 AEO, PRCm13 BEO, PRAs 125ES, PRCm 13B, PRCu10C.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-003-5-4x8-5x14","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/58051612169742.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRAa40C HSW125 HSW125E HSW126E PRCm13AEO PRCm13BEO PRAs125ES PRCm13B PRCu10C","description_seo":"PRAa40C HSW125 HSW125E HSW126E PRCm13AEO PRCm13BEO PRAs125ES PRCm13B PRCu10C","published_at":"2021-02-01 09:55:42","created_at":"2019-10-02 09:41:51","updated_at":"2021-02-01 09:55:42","pivot":{"category_id":7,"product_id":36}},{"id":37,"name":"CEL 004 6x7x13","thickness":"30","width":"6","height":"13","length":"7","nr_cat":"cel 004","appliance":"HSW110\/2 HSW 110\/3A HSW110","price_hurt":"3.30","price":"10.06","description":"<p>Szczotki do szlifierek CELMA HSW110\/2 HSW 110\/3A HSW110<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-004-6x7x13","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/71581612169892.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"HSW110\/2 HSW 110\/3A HSW110","description_seo":"HSW110\/2 HSW 110\/3A HSW110","published_at":"2021-02-01 09:58:12","created_at":"2019-10-02 11:33:30","updated_at":"2021-02-01 09:58:12","pivot":{"category_id":7,"product_id":37}},{"id":38,"name":"CEL 006 6,3x8x16","thickness":"20\/7","width":"6,3","height":"16","length":"8","nr_cat":"1119 110 046 1119110046 1119-110-046","appliance":"DBSMm75C DBRCc67IIB DBHEh75IIB DHEh82A DBSMm75IIB","price_hurt":"4.50","price":"10.06","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do elektoronarz\u0119dzi firmy CELMA<\/p>\r\n<p>DBSMm 75C, DBRCc 67IIB, DBHEh 75IIB, DHEh 82A, DBSMm 75 II B,<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-006-6-3x8x16","approved":1,"quantity":5,"image":"\/images\/product\/20461612170228.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"DBSMm75C DBRCc67IIB DBHEh75IIB DHEh82A DBSMm75IIB","description_seo":"DBSMm75C DBRCc67IIB DBHEh75IIB DHEh82A DBSMm75IIB","published_at":"2021-02-01 10:03:48","created_at":"2019-10-02 11:41:53","updated_at":"2021-02-01 10:03:48","pivot":{"category_id":7,"product_id":38}},{"id":39,"name":"CEL 007 6,3x10x21","thickness":"25","width":"6,3","height":"21","length":"10","nr_cat":"1119 190 073 1119190073 1119-190-073","appliance":"PRCk13 PRCk10 PRCk13E","price_hurt":"4.00","price":"10.06","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do elektronarz\u0119dzi firmy CELMA<\/p>\r\n<p>PRCk 13, PRCk 10, PRCk 13E.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-007-6-3x10x21","approved":1,"quantity":3,"image":"\/images\/product\/16361612170783.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":"PRCk13 PRCk10 PRCk13E","description_seo":"PRCk13 PRCk10 PRCk13E","published_at":"2021-06-02 08:42:14","created_at":"2019-10-02 11:54:44","updated_at":"2021-06-02 08:42:14","pivot":{"category_id":7,"product_id":39}},{"id":47,"name":"CEL 022 7x11x18","thickness":"30\/7","width":"7","height":"18","length":"11","nr_cat":"0647 111 55204 064711155204","appliance":"PRDa140DEO","price_hurt":"4.00","price":"14.61","description":"<p>Szczotki w\u0119glowe do mieszad\u0142a Celma PRDa 140 DEO, nadaj\u0105 si\u0119 r&oacute;wnie\u017c do wi\u0119kszo\u015bci chinskich mieszade\u0142 wyst\u0119puj\u0105cych na rynku.<\/p>\r\n<p><strong>Kupujesz komplet 2 sztuki szczotek<\/strong><\/p>","slug":"cel-022","approved":1,"quantity":1,"image":"\/images\/product\/66221612174626.jpg","image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":null,"description_seo":null,"published_at":"2022-11-13 09:44:51","created_at":"2019-10-03 05:15:07","updated_at":"2022-11-13 09:44:51","pivot":{"category_id":7,"product_id":47}},{"id":535,"name":"CEL 116 5x8x19","thickness":null,"width":"5","height":"19","length":"8","nr_cat":"0647-111-60571 064711160571 0647 111 60571","appliance":"PRWG26CEO RHD-263","price_hurt":"5.00","price":"14.61","description":null,"slug":"cel-116-5x8x19","approved":1,"quantity":0,"image":null,"image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":null,"description_seo":null,"published_at":"2021-02-01 11:27:45","created_at":"2021-02-01 11:27:45","updated_at":"2021-02-01 11:27:45","pivot":{"category_id":7,"product_id":535}},{"id":536,"name":"CEL 110 6x10x21","thickness":null,"width":"6","height":"21","length":"10","nr_cat":"cel110","appliance":"PRWg26GEO PRCm13GEO PRCz13GEO","price_hurt":"5.00","price":"14.61","description":"<p>PRWg 26 GEO, PRCm 13 GEO, PRCz 13 GEO<\/p>","slug":"cel-110-6x10x21","approved":1,"quantity":0,"image":null,"image_description":null,"add_field_1":null,"add_field_2":null,"add_field_3":null,"add_field_text_1":null,"add_field_text_2":null,"add_field_text_3":null,"keywords_seo":null,"description_seo":null,"published_at":"2021-02-01 11:30:02","created_at":"2021-02-01 11:30:02","updated_at":"2021-02-01 11:30:02","pivot":{"category_id":7,"product_id":536}}]