Co oznaczają symbole na łożyskach?

Oto krótka tabela, która przedstawia większość oznaczeń literowych spotykanych na łożyskach:

Symbol Przykładowe oznaczenie Znaczenie
RS 6008RS Uszczelka z jednej strony
RSR 6204RSR Uszczelka z jednej strony przylegająca do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego
-2RSR 6202-2RSR Uszczelki z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego
Z 6202Z Blaszka ochronna z jednej strony
ZN 6303ZN Blaszka ochronna z jednej strony i rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym z przeciwległej strony
-2Z 6309-2Z Blaszki ochronne z obu stron
-2ZR 6002-2ZR Blaszki ochronne z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego
K 6203-2ZK Otwór stożkowy o zbieżności 1:12
N 6406N Rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym
NR 6303NR Rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym i założony pierścień osadczy
TNH 6201TNH Koszyk z tworzywa sztucznego, prowadzony na kulkach
TB 6204TB Koszyk obrobiony tekstolitowy, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym
P6 6202 P6 Klasa dokładności wyższa niż normalna
P6E 6203-2Z P6E Wyższa klasa dokładności dla elektrycznych maszyn wirujących
P5 6204 P5 Klasa dokładności wyższa niż P6
P4 6000 P4 Klasa dokładności wyższa niż P5
C2 6213 C2 Luz promieniowy mniejszy od normalnego
C3 6302-2ZR C3 Luz promieniowy większy od normalnego
C4 6002-2RS C4 Luz promieniowy większy niż C3
C5 6301-2ZR C5 Luz promieniowy większy niż C4
C6 6300 C6 Obniżony poziom drgań
R... 6200 R10-20 Luz promieniowy poza zakresem znormalizowanym
SO 6201 SO Stabilizacja do pracy w temperaturze do 150°C
S1 6303 S1 Stabilizacja do pracy w temperaturze do 200°C
S2 6301 C5S2 Stabilizacja do pracy w temperaturze do 250°C
S3 6310 C5S3 Stabilizacja do pracy w temperaturze do 300°C
S4 6305 C5S4 Stabilizacja do pracy w temperaturze do 350°C
S5 6307 C5S5 Stabilizacja do pracy w temperaturze do 400°C
TP 6204-2Z P6E TP Łożyska produkowane według specjalnych warunków technicznych uzgodnionych z odbiorcą